خدمات من

جراحی کاشت دندان ( ایمپلنت )

جراحی کاشت دندان ( ایمپلنت )
ایـمپلنــت درمـــانی اســت که بـــرای جایگزینی دائمی دنـدان های از دسـت رفته پیشنهاد مــی شود. پس از جراحی اولیه حدود سـه ماه طـول خــواهد کشید تا ایـمپلنت کاشـته شده بـه استخوان فـک جـوش بخورد و پس از آن درمـان مرحله دوم که شامل گذاشتن پیچ لثه ای  و قالبگیری برای دندان مصنوعی اســت شـروع مــی شود علل زیـادی از جـمله بهداشت ضعیف دهــان و ابتلا به دیـابت و   عــادت  مصـرف سیگار سبب می شوند تا ایـمپلنت به استخوان جوش نخورد کـه براحتی تعویض می شود ولی ایمپلنت جوش خورده تا آخر عمر به فک متصل خـــواهد مــاند و بعید اســت که این اتصال جدا شـــود به همین دلیل علی رغـم هـزینه بیـشـتـر مــی توان گـــفـت کــه دائــمــی ترین و مقـرون بــه صــرفه تــرین درمــان دندانپزشکی مــی باشدبعلت نوع غیر تهاجمی جـراحی ایــمپلنت  عــوارضی خطرناکی محـتمل نمی باشـد با این حـــال علائم شـدید بـعـد از جـراحی اغـلب بعلت ذات جسمانی بیماران می باشد و موقتی است و جای نگرانی ندارد.

ایمپلنت ثابت
در ایـــــن نـوع بــرای هر دندان یــک ایمپلنت کاشته می شود و روکش ها بــصورت دائـــم چسبانده مــی شــوند.
اوردنچر متکی بر ایمپلنت
در ایـن نــــوع یـک دندان مصنوعی بــرای هـمه دندانها به دو تا چهار ایمپلنت متصل می شود.
Image
Implant is a treatment that is recommended for permanent replacement of missing teeth.  After  the  initial surgery, it will  take  about three months for the  implant to be  integrate to  the jaw bone, and then the second stage treatment, which involves  inserting  gingival screws and molding for artificial teeth. Many causes,  including poor oral health and diabetes and smoking, cause the implant not to integrate to bone, but the  integrated  implants  will remain attached to the jaw until the end of life,  and it is unlikely  that this  connection will be detached. That is why, despite the higher cost, it can be said to be the most permanent  and cost-effective dental treatment. Due to the non-invasive of implant  surgery,  it is  not  possible  to make any  dangerous  side effects. However,  severe post-surgical  symptoms are often due to the physical condition of the patients and are temporary and not of concern.

تزریق بوتاکس

تزریق بوتاکس
چروک های صورت صرف نظر از سـن بیماران بعلت کشش عضلات صورتی مـی باشند. چروک های عمیق را مـی توان با تزریق  بوتاکس از بین برد. تزریق بـوتـاکـس برای حدود  یکسال سبب از کار افتادن عضله زیرین می شود که با تکرار سـالیانه آن مـی توان به صــورت دائمی چین های عضـلانی  صورت را حذف کرد. کاربرد اصلی بوتاکس برای چین های پیشانی و دور چشم و روی بینی و لب بالا می باشد
Image
BOTOX injection: Facial wrinkles are due to the pulling of muscles.Deep and superficial wrinkles can be eliminated by  Botox injections. Botox for about one year can paralysis muscles to fall below the skin,which can  be  permanently removed from the muscle of the face by repeating  it. The main use of Botox is for  the forehead wrinkle and, around eyes wrinkles, nose and upper lip wrinkles.

جراحی تزریق چربی و ژل در صورت

جراحی تزریق چربی و ژل در صورت
تزریق چربی در صورت برای زیبایی گونه و حـذف چینهای پوستی عمیق ، افـزایش حجم لـب و از بین بردن گـودی زیرچشم قابل انجام است برداشتن چـربی از شـکم وتـزریق آن درگونه و لـب هـرچند ماندگاری کمتری در صورت دارد ولی بعلت بی خطر بودن و  سادگی درمان در اغـلب بیماران توصـیه مـی شود روش دیـگر افـزایش حجم صورت تزریق ژل می باشد.
Image
Facial Fat & Gel injection: Injection of fat to face can be done for beauty of cheek and the removal of deep skin wrinkles and increase the volume of the lips and eliminate under eye trough. Injection of fat, however, has a lower ersistence, but it is recommended for the majority of patients due to the safety and ease of treatment.

جراحی بلفاروپلاستی زیبایی پلک

جراحی بلفاروپلاستی زیبایی پلک
با افزایش سن پلک بالا دچار افتادگی و شلی پوست می شود پلک پایین نیز شل و بیرون زده می شود.درمان حذف پوست و چربی زیرپـوستی روشـی دائمی برای زیبایی و جـوانسازی چشم مـی باشـد. برش این جراحی در چین های پوستی قــرارگرفته و پس از یکماه  کاملا محو می شـود.

  • این جراحی توسط متخصص جراحی زیبایی صورت انجام می پذیرد
  • بعد از جراحی پانسمان فقط چند سـاعت روی صـورت باقی می ماند وبیمار می تواند بعد از یک روز به انجام کارهای روزمره بپردازد
  • البته ممکن است تا یک هفته اطراف چشم کبود بشود که می توان با زدن عینک و پماد های مخصوص این کبودی را محو کرد         
Image
Eyelid surgery: As the age increases upper eyelids becomes skin laxity. The lower eyelid is loose and protruding. Removal of skin and ubcutaneous fat is a permanent way for the beauty & rejuvenation of the eyelids. The scar of yelid surgery is in the facial skin folds & disappears after a month.

جراحی پولیپ بینی | جراحی سینوس بینی

جراحی پولیپ بینی | جراحی سینوس بینی
جراحی پولیپ بینی
جـراحـی حـذف پولیپ هـــای بینی و رفع مشـکلات تنفسی و انسداد بــروش آندوسکوپی بدون نیاز به برش جراحی  انجام می شود و  بصورت دائمی مشکل  تنفس بیمار را برطرف می کند

جراحی سینوس بینی
سینوس در موارد سینوزیت درمان نشده باید توسـط جراحی آندوسکوپی درمـان شودکه بابرش های داخل دهانی باحداقل عوارض قابل انجام است
Image
Polyp surgery: Surgery to remove nasal polyps & resolve respiratory problems by endoscopy without the need for surgical incisions can permanently eliminating the breathing problem of the patient.

Sinus surgery: Sinus should be treated with endoscopic surgery for untreated sinusitis that can performed with minimal intraoral incisions.

جراحی برولیفت کشیدن پیشانی

جراحی برولیفت کشیدن پیشانی
با افزایش سن پوست پیشانی افتادگی و چروک پیدا کرده و ابرو ها افتادگی پیدا می کنند. دراین جراحی کشیدن پوست پیشانی با هـدف از بین بـردن چین های پوستی و بالا کشیدن ابـرو ها از طریق بـرش های کوچک زیر مـو و با استفاده از آندوسکوپـی بصورت دائمی سبب از بین رفتن چروک ها و زیبایی دائمی پیشانی می شود.

  • این جراحی توسط متخصص جراحی زیبایی صورت انجام می پذیرد
  • این جراحی تحت بی حسی نیز قابل انجام است
  • بیماران  می توانند یک روز پس از جراحی بدون وجود علائم به زندگی عادی بازگردند
Image
Brow lift surgery: As the age increases,the eyebrows tend to droop and develop wrinkles. Surgical treatment of the forehead skin with the aim of removing skin folds & lifting eyebrows through small cuts under the hair and using ndoscopy results in beauty of the forehead.

درباره دکتر

دکتر سیدهادی حسینی متخصص جراحی دهان و فک و صورت و عضو هیئت علمی دانشگاه .