سوالات متداول

سوالات متداول جراحی پلک

آیا عمل جراحی بینی می تواند سبب اختلال بویایی در فرد شود؟
محل هایی که در عمل جراحی بینی تغییر می کنند هیچ ارتباط مستقیمی با محل قرار دادن عصب بویایی ندارد و لذا بطور معمول سبب اختلال بویایی نمی شود.
در عمل زیبایی بینی آیا می توان شکل تنفسی را بطور همزمان اصلاح کرد؟
شرایط فردی برای انجام صحیح عمل بینی چیست؟
آیا انحراف بینی بعد از عمل مجدداً بر می گردد؟
چه اقدامات پاراکلینیک برای فردی که کاندید عمل بینی است ضروری است؟

سوالات متداول جراحی فک و صورت

آیا عمل جراحی بینی می تواند سبب اختلال بویایی در فرد شود؟
محل هایی که در عمل جراحی بینی تغییر می کنند هیچ ارتباط مستقیمی با محل قرار دادن عصب بویایی ندارد و لذا بطور معمول سبب اختلال بویایی نمی شود.
در عمل زیبایی بینی آیا می توان شکل تنفسی را بطور همزمان اصلاح کرد؟
شرایط فردی برای انجام صحیح عمل بینی چیست؟
آیا انحراف بینی بعد از عمل مجدداً بر می گردد؟
چه اقدامات پاراکلینیک برای فردی که کاندید عمل بینی است ضروری است؟

سوالات متداول بوتاکس و ایمپلنت

آیا عمل جراحی بینی می تواند سبب اختلال بویایی در فرد شود؟
محل هایی که در عمل جراحی بینی تغییر می کنند هیچ ارتباط مستقیمی با محل قرار دادن عصب بویایی ندارد و لذا بطور معمول سبب اختلال بویایی نمی شود.
در عمل زیبایی بینی آیا می توان شکل تنفسی را بطور همزمان اصلاح کرد؟
شرایط فردی برای انجام صحیح عمل بینی چیست؟
آیا انحراف بینی بعد از عمل مجدداً بر می گردد؟
چه اقدامات پاراکلینیک برای فردی که کاندید عمل بینی است ضروری است؟

درباره دکتر

دکتر سیدهادی حسینی متخصص جراحی دهان و فک و صورت و عضو هیئت علمی دانشگاه .